• نسخ إحتياطي كامل لكل الحسابات
 • لوحة تحكم Plesk
 • حماية من الفيروسات
 • دعم جميع اللغات البرمجية
 • إنشاء فوري ورسوم إعداد مجانا
 • دومين مجاني مع كل خطة
 • عدد لا نهائي من حسابات البريد
 • عدد لا نهائي من قواعد البيانات
 • عدد لا نهائي من حسابات الـ FTP
 • عدد لا نهائي من النطاقات الفرعية
$

 • Disk Space
 • Bandwidth
 • Free Domain
 • MSSQL Databases
 • MySQL Databases
 • Access Databases
 • Database Space
 • Sub-Domains
 • Domain Aliases
 • Email Accounts
 • FTP Accounts
 • Plesk Control Panel
 • ASP Support
 • ASP.NET Support
 • PHP5
 • MVC 3
 • PHPMyAdmin
 • FTPES
 • Autoresponders
 • Web Mail
 • POP3 Access
 • SMTP
 • IMAP Support
 • Spam Assassin
 • E-Mail Forwarding
 • Virus Protection
 • Frontpage Support
 • Dreamweaver Support
 • Custom Error Pages
 • .htaccess
 • Audio/Video Support
 • Flash/Shockwave Support
 • Backups
 • Graphical Stats
 • Hotlink Protection
 • IP Deny Manager
 • Redirect URL
 • File Manager
 • Error Logs
 • Instant Setup
 • Annual price
Features »

ArbH.Win-1G
$5.25

Monthly

 • Disk Space
  1GB
 • Bandwidth
  10GB
 • Free Domain
   
 • MSSQL Databases
  Unlimited
 • MySQL Databases
  Unlimited
 • Access Databases
  Unlimited
 • Database Space
  Unlimited
 • Sub-Domains
  Unlimited
 • Domain Aliases
  10
 • Email Accounts
  Unlimited
 • FTP Accounts
  Unlimited
 • Plesk Control Panel
   
 • ASP Support
   
 • ASP.NET Support
   
 • PHP5
   
 • MVC 3
   
 • PHPMyAdmin
   
 • FTPES
   
 • Autoresponders
   
 • Web Mail
   
 • POP3 Access
   
 • SMTP
   
 • IMAP Support
   
 • Spam Assassin
   
 • E-Mail Forwarding
   
 • Virus Protection
   
 • Frontpage Support
   
 • Dreamweaver Support
   
 • Custom Error Pages
   
 • .htaccess
   
 • Audio/Video Support
   
 • Flash/Shockwave Support
   
 • Backups
   
 • Graphical Stats
   
 • Hotlink Protection
   
 • IP Deny Manager
   
 • Redirect URL
   
 • File Manager
   
 • Error Logs
   
 • Instant Setup
   
 • Annual price
  $60
HOT

ArbH.Win-2G
$7.25

Monthly

 • Disk Space
  2GB
 • Bandwidth
  50GB
 • Free Domain
   
 • MSSQL Databases
  Unlimited
 • MySQL Databases
  Unlimited
 • Access Databases
  Unlimited
 • Database Space
  Unlimited
 • Sub-Domains
  Unlimited
 • Domain Aliases
  10
 • Email Accounts
  Unlimited
 • FTP Accounts
  Unlimited
 • Plesk Control Panel
   
 • ASP Support
   
 • ASP.NET Support
   
 • PHP5
   
 • MVC 3
   
 • PHPMyAdmin
   
 • FTPES
   
 • Autoresponders
   
 • Web Mail
   
 • POP3 Access
   
 • SMTP
   
 • IMAP Support
   
 • Spam Assassin
   
 • E-Mail Forwarding
   
 • Virus Protection
   
 • Frontpage Support
   
 • Dreamweaver Support
   
 • Custom Error Pages
   
 • .htaccess
   
 • Audio/Video Support
   
 • Flash/Shockwave Support
   
 • Backups
   
 • Graphical Stats
   
 • Hotlink Protection
   
 • IP Deny Manager
   
 • Redirect URL
   
 • File Manager
   
 • Error Logs
   
 • Instant Setup
   
 • Annual price
  $85
HOT

ArbH.Win-5G
$7.75

Monthly

Best Offer

 • Disk Space
  5GB
 • Bandwidth
  100GB
 • Free Domain
   
 • MSSQL Databases
  Unlimited
 • MySQL Databases
  Unlimited
 • Access Databases
  Unlimited
 • Database Space
  Unlimited
 • Sub-Domains
  Unlimited
 • Domain Aliases
  10
 • Email Accounts
  Unlimited
 • FTP Accounts
  Unlimited
 • Plesk Control Panel
   
 • ASP Support
   
 • ASP.NET Support
   
 • PHP5
   
 • MVC 3
   
 • PHPMyAdmin
   
 • FTPES
   
 • Autoresponders
   
 • Web Mail
   
 • POP3 Access
   
 • SMTP
   
 • IMAP Support
   
 • Spam Assassin
   
 • E-Mail Forwarding
   
 • Virus Protection
   
 • Frontpage Support
   
 • Dreamweaver Support
   
 • Custom Error Pages
   
 • .htaccess
   
 • Audio/Video Support
   
 • Flash/Shockwave Support
   
 • Backups
   
 • Graphical Stats
   
 • Hotlink Protection
   
 • IP Deny Manager
   
 • Redirect URL
   
 • File Manager
   
 • Error Logs
   
 • Instant Setup
   
 • Annual price
  $93
HOT

ArbH.Win-10G
$11.50

Monthly

 • Disk Space
  10GB
 • Bandwidth
  150GB
 • Free Domain
   
 • MSSQL Databases
  Unlimited
 • MySQL Databases
  Unlimited
 • Access Databases
  Unlimited
 • Database Space
  Unlimited
 • Sub-Domains
  Unlimited
 • Domain Aliases
  10
 • Email Accounts
  Unlimited
 • FTP Accounts
  Unlimited
 • Plesk Control Panel
   
 • ASP Support
   
 • ASP.NET Support
   
 • PHP5
   
 • MVC 3
   
 • PHPMyAdmin
   
 • FTPES
   
 • Autoresponders
   
 • Web Mail
   
 • POP3 Access
   
 • SMTP
   
 • IMAP Support
   
 • Spam Assassin
   
 • E-Mail Forwarding
   
 • Virus Protection
   
 • Frontpage Support
   
 • Dreamweaver Support
   
 • Custom Error Pages
   
 • .htaccess
   
 • Audio/Video Support
   
 • Flash/Shockwave Support
   
 • Backups
   
 • Graphical Stats
   
 • Hotlink Protection
   
 • IP Deny Manager
   
 • Redirect URL
   
 • File Manager
   
 • Error Logs
   
 • Instant Setup
   
 • Annual price
  $136
HOT

ArbH.Win-Gold
$17.5

Monthly

 • Disk Space
  Unlimited
 • Bandwidth
  Unlimited
 • Free Domain
   
 • MSSQL Databases
  Unlimited
 • MySQL Databases
  Unlimited
 • Access Databases
  Unlimited
 • Database Space
  Unlimited
 • Sub-Domains
  Unlimited
 • Domain Aliases
  10
 • Email Accounts
  Unlimited
 • FTP Accounts
  Unlimited
 • Plesk Control Panel
   
 • ASP Support
   
 • ASP.NET Support
   
 • PHP5
   
 • MVC 3
   
 • PHPMyAdmin
   
 • FTPES
   
 • Autoresponders
   
 • Web Mail
   
 • POP3 Access
   
 • SMTP
   
 • IMAP Support
   
 • Spam Assassin
   
 • E-Mail Forwarding
   
 • Virus Protection
   
 • Frontpage Support
   
 • Dreamweaver Support
   
 • Custom Error Pages
   
 • .htaccess
   
 • Audio/Video Support
   
 • Flash/Shockwave Support
   
 • Backups
   
 • Graphical Stats
   
 • Hotlink Protection
   
 • IP Deny Manager
   
 • Redirect URL
   
 • File Manager
   
 • Error Logs
   
 • Instant Setup
   
 • Annual price
  $208
HOT